E-kantonrechter procedure voor iedereen toegankelijk

Op 3 juni 2014 is de eKanton procedure opengesteld voor burgers.

1. eKantonrechter: zelfstandige en eigenhandige procedure zonder dikke dossiers
Met de invoering van de eKantonrechter is getracht om ook de rechtspraak meer mee te laten gaan met de tijd. Waar voorheen deze digitale rechtsgang alleen toegankelijk was voor rechtsbijstandverzekeraars, is per 25 april 2014 deze procedure ook opengesteld voor advocaten[1]. Per 3 juni 2014 kan elke burger en bedrijven zelfstandig en eigenhandig van de eKantonrechter gebruik kunnen gaan maken.

2. Verschillen met traditionele rechtsgang
De zaak wordt net als bij een gewone kantonzaak daadwerkelijk door een menselijke rechter beoordeeld. Hoewel de mondelinge behandeling blijft bestaan, zal de rest van de procedure volledig digitaal verlopen. Consequentie is wel dat partijen voor een mondelinge behandeling moeten afreizen naar Rotterdam of den Bosch. Overigens kunnen partijen afzien van een mondelinge behandeling (zie art. 2.6.2).

Voordat een zaak voor de eKantonrechter wordt gebracht, vindt er ‘aan de poort’ selectie plaats: na indiening van een (gezamenlijke) conceptaanvraag wordt gekeken of uw zaak geschikt is voor digitale behandeling. Allereerst dienen beide partijen ermee in te stemmen dat hun geschil wordt afgehandeld door de eKantonrechter; het zogenaamde gezamenlijkheidsvereiste (art. 96 Rv). Daarnaast moet ook de kantonrechter zelf van oordeel zijn dat de zaak zich leent voor eKanton-rechtspraak; de regels van absolute competentie (art. 93 Rv) zijn gewoon van toepassing.[2] Het moet derhalve gaan om een relatief eenvoudig civiel geschil.[3]

Wel wordt afgeweken van de zogenaamde relatieve competentie regels: hoewel momenteel slechts kantonrechters van de rechtbank Rotterdam en den Bosch de digitale procedure voeren, is het, ongeacht waar je woont, mogelijk daar een zaak aan te brengen.

Wanneer de procedure door middel van de eKantonrechter zal worden gevoerd, dan kan de verzoeker zijn stukken digitaal aanleveren. De verweerder kan hierop reageren en eventueel een tegenvordering instellen.[4] Een en ander wordt bijgehouden in een digitaal dossier. Mocht de eKantonrechter dit nodig achten, dan kan een mondelinge behandeling worden gelast.[5] In dat geval is de consequentie wel dat partijen voor een mondelinge behandeling moeten afreizen naar Rotterdam of den Bosch. Overigens kunnen partijen afzien van een mondelinge behandeling (zie art. 2.6.2) Voor deze mondelinge behandeling wordt in beginsel 45 minuten uitgetrokken.

3. Snel vonnis, Geen hoger beroep
Een groot voordeel ten opzichte van de traditionele rechtspraak is dat er binnen 8 weken een (digitaal) vonnis ligt. Daarmee garandeert de eKantonrechter dat het geschil op korte termijn wordt beslecht.[6]

Let op dat er bij een procedure bij de eKantonrechter er tegen het vonnis geen hoger beroep mogelijk is. Partijen dienen bij hun aanvraag ook expliciet af te zien van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Hoewel de eKantonrechter dus een snelle uitspraak garandeert, kan je niet in hoger beroep wanneer een uitspraak je niet bevalt.
Overigens was hoger beroep altijd al uitgesloten in zaken waarbij waarbij de vordering € 1.750,00 of minder beloopt, was op grond van artikel 332 Rv.  altijd al hoger beroep tegen dergelijke vonnissen uitgesloten.

4. Conclusie
Het was en blijft in kantonzaken altijd mogelijk om zonder advocaat te procederen (art. 79 Rv). Nu de eKanton procedure ook toegankelijk is gemaakt hebben burgers er een mogelijkheid bij om op een snelle en moderne manier een rechterlijke uitspraak te krijgen.

 

________________________________________
[1] Het gaat om advocaten die een lopende rekening (rekening-courant) hebben bij de Rechtspraak voor automatische inning van verschuldigde griffierechten.
[2] Bepaalde categorieën zaken zijn in het procesreglement eKanton uitgesloten (zie art. 2.1.3.2)
[3] Denk aan zaken met geldelijk belang van maximaal €25.000, arbeidszaken en huurzaken
[4] Omwille van een snelle procedure moet de tegenvordering reeds in de aanvraagfase worden geformuleerd (art. 2.2.4.2)
[5] Consequentie is wel dat partijen voor een mondelinge behandeling moeten afreizen naar Rotterdam of den Bosch. Overigens kunnen partijen afzien van een mondelinge behandeling (zie art. 2.6.2)
[6] Bijzondere redenen kunnen ertoe leiden dat de termijn van acht weken kan worden verlengd (zie art. 2.7.3)

Advertisements

About Dr.

The EMPATHY name speaks for itself. The academic title is legally protected and supported by an academic Laws & Legislation Doctor title. See our website for details and services.
This entry was posted in empathy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.