New Dutch Mediation Law

Wetsvoorstel mediation in Nederland

Juni 2014 zal het gewijzigde Wetsvoorstel Mediation gereed zijn om opnieuw ingediend te worden bij de Tweede Kamer. Op dinsdag 10 september 2013 diende het Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) het gewijzigde wetsvoorstel mediation in bij de Tweede Kamer en werd het voorgelegd aan de Raad van State. Op basis van het advies van de Raad van State en de Mediatorsfederatie Nederland zijn aanpassingen doorgevoerd.

De voorzitters van de federatieverenigingen hebben op 16 oktober 2013 met Van der Steur gesproken in de Tweede Kamer. Van der Steur toonde zich tijdens dat gesprek ontvankelijk voor de bezwaren van de verenigingen tegen bepaalde artikelen in de wet. John Bosnak is voorzitter van de Adviescommissie Wetgeving van de Mediators federatie Nederland (voorheen het NMI) leverde een bijdrage aan die discussie. November 2013 heeft de Raad van State advies gegeven over het wetsvoorstel aan Van der Steur.

Van der Steur wil dat geschillen met een relationele dimensie in beginsel met mediation worden opgelost. “Dit wetsvoorstel beoogt mediation te positioneren als het logische en realistische alternatief voor de traditionele rechtspraak en geeft het een volwassen, zelfstandige en professionele plek in de conflictbeslechting. Zowel in het bestuurs- als het civiele recht. Ik ben blij dat de noodzaak van deze wet door mijn collega’s in de Kamer breed wordt onderkend”, aldus Van der Steur.
Met het wetsvoorstel wordt mediation zowel in het burgerlijk recht als in het bestuursrecht verankerd. Van der Steur: “Conflicten worden zo eerder en vaker voorkomen en sneller opgelost dan wanneer de gang naar de rechter wordt gemaakt. Mediation blijkt vaak een veel betere oplossing dan procederen.”

Met dit wetsvoorstel wordt ook een Register voor mediators ingesteld, zodat kwaliteitseisen zijn gewaarborgd en ook het tuchtrecht is geregeld. Van der Steur: “Nu is mediation nog een vrij beroep, waardoor de kwaliteit niet gegarandeerd is. Dit register zorgt voor een noodzakelijke professionalisering van het vak”. Zijn wetsvoorstel brengt tevens mee dat er kwaliteitseisen aan de registermediator worden gesteld en dat inhoudelijke (juridische) kennis bij de registermediator een vereiste is.
Het wetsvoorstel valt uiteen in drie delen aangevuld door een Memorie van Toelichting

  1. Wet registermediator;
  2. Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht;
  3. Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht.

De conceptwetsvoorstellen zijn te vinden op de consultatiewebsite van de Rijksoverheid. Internetconsulatie.nl/mediation 

Advertisements

About Dr.

The EMPATHY name speaks for itself. The academic title is legally protected and supported by an academic Laws & Legislation Doctor title. See our website for details and services.
This entry was posted in empathy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: